В Галицькому районі планують побудувати транспортне кільце

logo
165248_v_galickomu_rajoni_planujut_pobuduvati_tr.jpeg


22.01.2018, 16:29

улица Свенцицкого, транспортное кольцоУ Львові обговорять детальний план території в районі вул. І. Свєнціцького, вул. Ю. Мушака, вул. Дібровної, вул. І. Франка, де, зокрема, планують побудувати транспортне кільце. Про це повідомляє інформаційний портал депутатів Львівської міської ради.

24 січня 2018 року відбудеться зустріч з головним архітектором проекту детального плану території в районі вул. І. Свєнціцького, вул. Ю. Мушака, вул. Дібровної, вул. І. Франка у м. Львові. У проекті опрацьовано планувальне рішення використання та забудови території орієнтовною площею 4,0 га. Розрахунковий термін реалізації ДПТ – 10 років, в тому числі  1 –ша черга – 3-7 років.

Як повідомив головний архітектор проекту Петро Крупа, у детальному плані передбачається впорядкування території католицького університету та частини земельної ділянки для влаштування спортивного майданчика.

“Також заплановане впорядкування червоних ліній в межах транспортної розв’язки на перетині вул. Стуса, вул. Дніпрової, вул. Мушака для того, щоб максимально врахувати існуючу забудову. Крім цього, передбачається впорядкування червоних ліній в районі 4-ї міської лікарні, що  дасть змогу провести реконструкцію головного корпусу лікарні”.   

Враховуючи розташування ділянки в межах історичного ареалу міста на дану територію поширюється  принцип регенерації середовища. Конкретним рішенням на ділянці ДПТ є збереження пам’ятки архітектури Богословська академія, вул. Свєнціцького, 17; розроблення та погодження у встановленому порядку проекту охоронної зони пам’ятки.

Як йдеться у пояснювальній записці, в детальному плані території  передбачена  комплексна реконструкція, яка  передбачає першочергові та перспективні заходи розвитку вуличної мережі в даному районі.

До першочергових заходів відносяться: будівництво транспортної розв’язки в одному рівні типу “кільце” на перетині вул. Мушака та Дібровної, зменшення червоних ліній вул. Мушак, до 15 м, з розробкою відповідного профілю і встановлення лінії регулювання забудови на відстані 2м; та 2,5 м.

Місце проведення обговорення: великий сесійний зал Львівської міської ради (м. Львів, пл. Ринок,1). Початок о 18.00.

Во Львове обсудят детальный план территории в районе ул. И. Свенцицкого, ул. Ю. Мушака, ул. Дубравной, ул. И. Франко, где, в частности, планируют построить транспортное кольцо. Об этом сообщает информационный портал депутатов Львовского городского совета.

24 января 2018 года состоится встреча с главным архитектором проекта детального плана территории в районе ул. И. Свенцицкого, ул. Ю. Мушака, ул. Дубравной, ул. И. Франко в пгт. Львове. В проекте проработаны планировочное решение использования и застройки территории ориентировочной площадью 4,0 га. Расчетный срок реализации ДПТ – 10 лет, в том числе 1 -ая очередь – 3-7 лет.

Как сообщил главный архитектор проекта Петр Крупа, в детальном плане предусматривается благоустройство территории католического университета и части земельного участка для устройства спортивной площадки.

“Также запланировано благоустройство красных линий в пределах транспортной развязки на пересечении ул. Стуса, ул. Днепровой, ул. Мушака для того, чтобы максимально учесть существующую застройку. Кроме этого, предполагается упорядочение красных линий в районе 4-й городской больницы, что позволит провести реконструкцию главного корпуса больницы”.

Учитывая расположение участка в пределах исторического ареала города на эту территорию распространяется принцип регенерации среды. Конкретным решением на участке ДПТ является сохранение памятника архитектуры Богословская академия, ул. Свенцицкого, 17; разработка и согласование в установленном порядке проекта охранной зоны памятника.

Как говорится в пояснительной записке, в детальном плане территории предусмотрена комплексная реконструкция, которая предусматривает первоочередные и перспективные меры развития уличной сети в данном районе.

К первоочередным мерам относятся: строительство транспортной развязки в одном уровне типа “кольцо” на пересечении ул. Мушака и Дубровной, уменьшение красных линий ул. Мушак, до 15 м, с разработкой соответствующего профиля и установления линии регулирования застройки на расстоянии 2м; и 2,5 м.

Место проведения обсуждения: большой сессионный зал Львовского городского совета (г. Львов, пл. Рынок, 1). Начало в 18.00.


А поділитися?