Вода у водоймах Львова брудна

logo
112039_voda_u_vodojmah_lvova_brudna.jpeg


За результатами дослiджень, проведених цього року хiмiчною лабораторiєю КП “Адмiнiстративно-технiчне управлiння”, у водi у всiх 35 водних об’єктах, якi є на територiї Львова або ж беруть тут початок, перевищенi гранично-допустимi концентрацiї забруднювальних речовин.

Найбiльш забрудненими виявились рiчка Зубра, потiк Бiлогорський на вулицi Широкiй, потiк Водяний на Авiацiйнiй, став на вулицях Богданiвськiй – Пластовiй, рiчка Марунька поблизу Львова-Винники, потiк Кривчицький на Старознесенськiй, потiк Лисиницький на Трактi Глинянському, пише газета Експрес.

Аналiзи проводили на наявнiсть таких забруднювальних речовин: залiзо, азот амонiйний, нiтрати, нiтрити, фосфати, лужнiсть, хлориди, сульфати, завислi речовини, сухий залишок, жири, нафтопродукти тощо.

“У весняно-лiтнiй перiод спостерiгається збiльшення кiлькостi показникiв з перевищенням та величиною забруднення, – повiдомив  керiвник хiмiчної лабораторiї КП “Адмiнiстративно-технiчне управлiння” Iгор Гуменний. – Перевищення гранично допустимих концентрацiй зумовлене забрудненням водойм твердими побутовими вiдходами, використанням вод для миття автомобiлiв, загниванням рослинностi та цвiтiнням водойм”.


А поділитися?