Бізнесмени пообіцяли ліквідувати неприємні запахи в районі Знесіння та Кривчиць у Львові

logo
214066_biznesmeni_poobicjali_likviduvati_nepriem.jpeg


У мерії відбулася робоча нарада щодо ліквідації причин виникнення неприємних запахів в районі Знесіння та Кривчиць. Про це повідомляє прес-служба Львівської міської ради.

Сьогодні, 11 вересня, у Львівській міській раді відбулася робоча нарада за участі Сергія Бабака, заступника міського голови з питань житлово-комунального господарства, Івана Лозинського, голови Личаківської адміністрації, ЛКП “Львівводоканал”, ЗАТ “Ензим” і ТзОВ ТВК “Перша приватна броварня” з метою ліквідації виникнення неприємних запахів в районі Знесіння та Кривчиць.

За результатами наради роботи по даному об’єкту ідуть за планом. З метою модернізації очисних споруд та застосуванню новітніх технологій, в цьому році заплановано на ЗАТ “Ензим” виконати роботи на суму 55 млн гривень з модернізації очисних споруд та застосування новітніх технологій. На думку представників “Ензим”, це надасть змогу мінімізувати, а також і взагалі припинити викидень тих речовин, які створюють неприємний запах.

Також представник ТзОВ ТВК “Перша приватна броварня” подав графік будівництва “Анаеробної установки часткового очищення стічних вод для ТОВ ТВК “Перша приватна броварня”.

За словами Сергія Бабака, заступника міського голови з питань житлово-комунального господарства, робота зазначених підприємств щодо проведення реконструкції очисних споруд, застосування новітніх технологій з метою уникнення викидів запаху знаходиться на постійному контролі Львівської міської ради.

В мэрии состоялось рабочее совещание по ликвидации причин возникновения неприятных запахов в районе Вознесения и Кривчиц. Об этом сообщает пресс-служба Львовского городского совета.

Сегодня, 11 сентября, во Львовском городском совете состоялось рабочее совещание с участием Сергея Бабака, заместителя городского головы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства, Ивана Лозинского, председателя Лычаковской администрации, ЛКП “Львовводоканал”, ЗАО “Энзим” и ООО ТПК “Первая частная пивоварня “с целью ликвидации возникновения неприятных запахов в районе Вознесения и Кривчицах.

По результатам совещания работы по данному объекту идут по плану. С целью модернизации очистных сооружений и применению новейших технологий, в этом году запланировано на ЗАО “Энзим” выполнить работы на сумму 55 млн гривен по модернизации очистных сооружений и применению новейших технологий. По мнению представителей “Энзим”, это позволит минимизировать, а также вообще прекратить выкидыш тех веществ, которые создают неприятный запах.

Также представитель ООО ТПК “Первая частная пивоварня” подал график строительства “анаэробной установки частичной очистки сточных вод для ООО ТПК “Первая частная пивоварня”.

По словам Сергея Бабака, заместителя городского головы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства, работа указанных предприятий по проведению реконструкции очистных сооружений, применению новейших технологий во избежание выбросов запаха находится на постоянном контроле Львовского городского совета.


А поділитися?