Експерти назвали найбрудніші перехрестя Львова

logo


16.04.2018, 16:27

воздух, загрязнениеУ I кварталі 2018 року мобільна хімічна лабораторія КП “Адміністративно-технічне управління” промоніторила 30 перехресть міста Львова. На 23-х з 30-ти обстежених міських перехрестях фахівці виявили перевищення максимально разових гранично допустимих концентрацій (ГДК) забруднюючих речовин.

Оцінка забруднення атмосферного повітря у першому кварталі 2018 року показала, що з 30-ти обстежених перехресть м. Львова на 23-х виявлені перевищення максимально разових гранично допустимих концентрацій забруднюючих речовин.

Високі показники забруднення повітря з наднормативними концентраціями вуглецю оксиду та азоту діоксиду  виявлені на двох перехрестях: вул. Городоцька – вул. Наливайка та вул. Сяйво – вул. Широка – вул. Левандівська.

Не виявлено перевищень ГДК забруднюючих речовин на сімох перехрестях, а це: пр. Свободи – вул. Дорошенка; вул. Підвальна – вул. Руська; вул. І.Франка –  вул. Зелена; вул. Личаківська – вул. Винниченка – пл. Митна; вул. І.Франка – пл. Соборна – вул. Винниченка; вул. Антоновича – вул. Бандери – вул. Русових; вул.  Городоцька – вул. Ряшівська.

“В порівнянні з першим кварталом минулого року, кількість перехресть з перевищенням зменшилась з 25 до 23. На нашу думку, екологічна ситуація на перехрестях вулиць міста покращилась в зв’язку з впливом метеорологічних факторів (хуртовин, шквальних вітрів, низьких температурних показників), які часто спостерігались цього року. Висока швидкість руху повітря сприяла кращому розсіюванню забруднюючих речовин на перехрестях”, – зазначили в мобільній хімічній лабораторії КП “Адміністративно-технічне управління”.

В I квартале 2018 года мобильная химическая лаборатория КП “Административно-техническое управление” изучила 30 перекрестков города Львова. На 23-х из 30-ти обследованных городских перекрестках специалисты обнаружили превышение максимально разовых предельно допустимых концентраций (ПДК) загрязняющих веществ.

Оценка загрязнения атмосферного воздуха в первом квартале 2018 показала, что из 30-ти обследованных перекрестков г. Львова на 23-х обнаружены превышения максимально разовых предельно допустимых концентраций загрязняющих веществ.

Высокие показатели загрязнения воздуха со сверхнормативными концентрациями углерода оксида и азота диоксида обнаружены на двух перекрестках: ул. Городоцкая – ул. Наливайко и ул. Сияние – ул. Широкая – ул. Левандовская.

Не выявлено превышений ПДК загрязняющих веществ на семи перекрестках, а это: пр. Свободы – ул. Дорошенко; ул. Подвальная – ул. Русская; ул. И. Франко – ул. Зеленая; ул. Лычаковская – ул. Винниченко – пл. Таможенная; ул. И. Франко – пл. Соборная – ул. Винниченко; ул. Антоновича – ул. Бандеры – ул. Русовых; ул. Городоцкая – ул. Ряшевская.

“По сравнению с первым кварталом прошлого года, количество перекрестков с превышением уменьшилась с 25 до 23. По нашему мнению, экологическая ситуация на перекрестках улиц города улучшилась в связи с влиянием метеорологических факторов (метелей, шквального ветра, низких температурных показателей), которые часто наблюдались этого года. Высокая скорость движения воздуха способствовала лучшему рассеиванию загрязняющих веществ на перекрестках”, – отметили в мобильной химической лаборатории КП “Административно-техническое управление”.