На базі Восьмого ААС відкрито Науково-практичний центр кафедри адміністративного та фінансового права ЛНУ ім. І. Франка

logo


22 ����� 2024, 08:28

19 ����� 2024 ���� �� ��� �������� ������������ ���������������� ���� �������� �������� �������-����������� ������ ������� ���������������� �� ����������� ����� ���������� ������������� ������������ ����� ����� ������.

� ���������� ������� ������ ����� ������ ������ �������� ��� ���� ��������,
������ ��� ��. �. ������ ��������� �������, ��������� � �������-���������� ������ �� ��������� �������� ��� ��. �. ������ ����� ���, �������� ������� ���������������� �� ����������� ����� ��� ��. �. ������ ������ �����������, ���� �������� ��� �� ������������-������������ ����� ������� ���������������� �� ����������� ����� ��� ��. �. ������.

���� �������� �� ��� ����� ������� ��������, ��: «����� ��������� 11 ����� 2023 ���� ����������� ��� ����������� �� �������� �� ������� ����������� ��������������� ����� �� ��������� ������������ ������������� ����� ����� ������ ���� ���� ������ � ������������� ������� ������������ �������, �� ������ ���������� �� ��������� �������� ��
���� ����������� � �������, ��������� �������-������� �� ��������� �������� � ����������������� �� ����������, ��������� ����� �� ������ �������, ��������� ����������� ��������� �������, �������� �������� �� ������������ ��������, � ����� ������� �� �������� � ������� ��������� �����, ���������� ������� �� ��������� ���� ��������� ���������. � ��� �������� �� � ���� ��������� ��������� ��������� ���������� ������������ ����� ���� � ������������� �������� – �������� ����� ������ �� ��� ��������
������������ ���������������� ����. ��� ��������� �� � ���� ����� ����������� ���� ����������� ����� �� ���������� ���� ���������� ���������� ��������».

������ ��������� ������� �������� ��������� �������� ����� �������� ��� �� ���������� �������� ������, � ������ �� ��� ������������ �������� ��� �� �������, �� ����
���������� ��� �������� � �������� ��� ������.

«³������� ����� ������, �� ������� ������������ ���� �����, �� �������� ����� �� �������� ��������, �� ���� � ����� ������ ����� �� ��������� �������� ������, ������� ���� ��������� ����. �����������, �� �� ���� �������� ���� ��� ����, ��� ������������ ���� � ���� ��������, ������� ��� ����� ������� ������� ��� ��� ���, � ���� ���� � ��������, ������� �� ���� ������� ������������� ���������� ���� � ����� ���� ������� ���������� ��������,
��� ���� �� ���� ��������� �� ���������� �������� �����, � ��������� �������� ������ ����. ���������, �� ��� ����� �� ����� � ��������� �����������.», – �������� ��������� �������.

��������: 11 ����� 2023 ���� �� ������� ����������� ��������������� ����� �� ��������� ������������ ������������� ����� ����� ������ ����
�������� ���������� ��� ����������� �� ��������. ����� ����� ����������� � ����������� ������ �������� ��� �� ������������, �� ������ ���������� �� ��������� �������� �� ���� ����������� � �������, ��������� �������-������� �� ��������� �������� � ����������������� �� ����������, ��������� ����� �� ������ �������, ��������� ����������� ��������� �������, �������� �������� �� ������������ ��������, � ����� ������� �� �������� � ������� ��������� �����, ���������� ������� �� ��������� ����
��������� ���������.