На Львівщині дезертирував курсант академії імені Сагайдачного

logo
148947_na_lvivwini_dezertiruvav_kursant_akademij.jpeg


09.11.2017, 11:42

академия Сагайдачного, курсант, дезертирНа Львівщині дезертирував учасник бойових дій, курсант Національної академії сухопутних військ імені Гетьмана Петра Сагайдачного. Про це стало відомо з Єдиного державного реєстру судових рішень.

Будучи військовослужбовцем військової частини – польова пошта В 4680 за контрактом, 5 жовтня 2016 року з дозволу командира підрозділу, у зв’язку з сімейними обставинами, курсант вибув з місця дислокації військової частини (м. Северодонецьк Луганської області) до місця проживання (м. Токмак Запорізької області) терміном на 10 діб. Але прострочив повернення ще на 20 діб – до 3 листопада. Після цього 21 листопада він знову, вже без дозволу командування, залишив військову частину, що знаходиться за адресою м. Яворів Львівська область та незаконно перебував за її межами до 29 червня 2017 року, тобто до моменту повернення у військову частину для продовження проходження військової служби.

В судовому засіданні обвинувачений вину у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст. 407 КК України, визнав повністю, щиро розкаявся та пояснив суду, що службу залишив у зв’язку із сімейними обставинами – дружина народжувала другу дитину. У вчиненому розкаюється, просить  застосувати до нього ст.2 Закону України “Про амністію у 2016 році”.

Яворівський  районний суд Львівської області врахував, що обвинувачений є учасником бойових дій та брав участь у антитерористичній операції на території Донецької та Луганської областей.  Тому ухвалив визнати військовослужбовця винним у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст.407 КК України, та призначити йому покарання у виді трьох років позбавлення волі. Проте звільнити від відбування покарання на підставі статті 2 Закону України “Про амністію у 2016 році”.

На Львовщине дезертировал участник боевых действий, курсант Национальной академии сухопутных войск имени гетмана Петра Сагайдачного. Об этом стало известно из Единого государственного реестра судебных решений.

Будучи военнослужащим воинской части – полевая почта В 4680 по контракту, 5 октября 2016 года с разрешения командира подразделения, в связи с семейными обстоятельствами, курсант выбыл с места дислокации воинской части (г. Северодонецк Луганской области) к месту жительства (г. Токмак Запорожской области) сроком на 10 суток. Но просрочил возвращение еще на 20 суток – до 3 ноября. После этого 21 ноября он снова, уже без разрешения командования, оставил военную часть, находящуюся по адресу г. Яворов Львовская область и незаконно находился за ее пределами до 29 июня 2017 года, то есть до момента возвращения в военную часть.

В судебном заседании обвиняемый вину в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч.4 ст. 407 УК Украины, признал полностью, чистосердечно раскаялся и пояснил, что службу оставил в связи с семейными обстоятельствами – жена рожала второго ребенка. В содеянном раскаивается, просит применить к нему ст.2 Закона Украины “Об амнистии в 2016 году”.

Яворовский районный суд Львовской области учел, что обвиняемый является участником боевых действий и принимал участие в антитеррористической операции на территории Донецкой и Луганской областей. Поэтому постановил признать военнослужащего виновным в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч. 4 ст.407 УК Украины и назначить ему наказание в виде трех лет лишения свободы. Однако освободить от отбывания наказания на основании статьи 2 Закона Украины “Об амнистии в 2016 году”.


А поділитися?