На Погулянці зведуть два дитячі садочки

logo


Сьогодні відбудеться громадське слухання щодо врахування громадських інтересів під час розроблення проекту детального плану території обмеженої вул. Зеленою, вул. Півколо, вул. Жасминовою у м. Львові. На цій території планується житлова та комерційна забудова, а також будівництво двох дитячих садочків. Про це йдеться у проекті плану території.

З 05 липня до 05 серпня 2019 року триватиме громадське обговорення щодо врахування громадських інтересів під час розроблення проекту детального плану території обмеженої вул. Зеленою, вул. Півколо, вул. Жасминовою у м.Львові. Підстава розроблення — рішення виконавчого комітету Львівської міської ради від 08.06.2018 № 614.

17 липня 2019 року відбудеться громадське слухання проекту у приміщенні ЛКП “Культурно-освітній центр ім. О. Довженка”, за адресою, проспект Червоної Калини, 81. Початок о 18:00.

Замовником детального плану території є управління архітектури та урбаністики департаменту містобудування Львівської міської ради, розробником — ДІПМ “Містопроект”.

Із проектом містобудівної документації можна ознайомитись на сайті Львівської міської ради у рубриці “Місто — Проекти детальних планів території” та у відділі громадського партнерства управління «Секретаріат ради» за адресою: м. Львів, пл. Ринок, 1, кабінет 539. 

Територія, на яку розробляється проект Детального планування території, знаходиться в південно-східній  частині м.Львова,  і обмежена: на півночі – парком “Погулянка”; на сході – червоними лініями вул. Півколо; на південному-сході – вул. Півколо та територією ТзОВ “Львіський мантажно-заготівельний завод”; на південному-заході – червоними лініями вул. Зеленої; на північному-заході – вул. Жасминовою.

Частина ділянки належала колишньому  заводу “ЕКТІавтопром”, яка на даний час використовується не за призначенням.  Інша частина зайнята будівництвом житлових  комплексів (ЖК Z-119, ЖК “Погулянка”,  ЖК ТзОВ “Аркада”).

Сьогодні спостерігається недостатній рівень забезпеченості об’єктами обслуговування району, таким як  спортивні, культурні та  торгові заклади. Невпорядковане розміщення гаражів, автостоянок та СТО. Бракує озеленених території загального користування, тощо. Враховуючи розвиток житлової функції в районі, спостерігається гостра нестача нових дошкільних навчальних закладів.

Рішенням ДПТ, згідно з генпланом м.Львова, пропонується реконструкція дослідно-експериментального заводу технологічного обладнання під спортивно-відпочинковий комплекс, а також реконструкція існуючих дрібних магазинів та гартівень, що сформувались на території даного заводу в ряд торгово-офісних приміщень. Також пропонується резервувати за дитячими дошкільними закладами дві ділянки –  площею 0.4 га та 0.2 га.

Окрім того, для завершення планувальної структури кварталу передбачається будівництво нових житлово-офісних приміщень, з розрахунком на 84 квартири (252 мешканці), а також реконструкцію малоцінної забудови під об’єкти комерційного призначення.

8907cad79ecc37b15b893f364e3375c2.jpg

Сегодня состоится общественное слушание по учету общественных интересов при разработке проекта детального плана территории ограниченной ул. Зеленой, ул. Полукруг, ул. Жасминовый в г. Львове. На этой территории планируется жилая и коммерческая застройка, а также строительство двух детских садов. Об этом говорится в проекте плана территории.

С 05 июля по 5 августа 2019 продлится общественное обсуждение по учету общественных интересов при разработке проекта детального плана территории ограниченной ул. Зеленой, ул. Полукруг, ул. Жасминовый в Львове. Основание разработки – решение исполнительного комитета Львовского городского совета от 08.06.2018 № 614.

17 июля 2019 состоится общественное слушание проекта в помещении ЛКП “Культурно-образовательный центр им. А. Довженко”, по адресу, проспект Красной Калины, 81. Начало в 18:00.

Заказчиком детального плана территории является управление архитектуры и урбанистики департамента градостроения Львовского городского совета, разработчиком – ДИПМ “Мистопроект”.

С проектом градостроительной документации можно ознакомиться на сайте Львовского городского совета в рубрике “Город – Проекты детальных планов территории” и в отделе общественного партнерства управления “Секретариат совета” по адресу: г. Львов, пл. Рынок, 1, кабинет 539. 

Территория, на которую разрабатывается проект детальной планировки территории, находится в юго-восточной части Львова, и ограничена: на севере – парком “Погулянка”; на востоке – красными линиями ул. полукруг; на юго-востоке – ул. Полукруг и территории ООО “Львовский мантажно-заготовительный завод”; на юго-западе – красными линиями ул. Зеленой; на северо-западе – ул. Жасминовый.

Часть участка принадлежала бывшему завода “ЭКТИавтопром”, которая в настоящее время используется не по назначению. Другая часть занята строительством жилых комплексов (ЖК Z-119, ЖК “Погулянка”, ЖК ООО “Аркада”).

Сегодня наблюдается недостаточный уровень обеспеченности объектами обслуживания района, таким как спортивные, культурные и торговые заведения. Неупорядоченное размещение гаражей, автостоянок и СТО. Не хватает озелененных территории общего пользования и тому подобное. Учитывая развитие жилой функции в районе, наблюдается острая нехватка новых дошкольных учебных заведений.

Решением ДПТ, согласно генплану Львова, предлагается реконструкция опытно-экспериментального завода технологического оборудования под спортивно-развлекательный комплекс, а также реконструкция существующих мелких магазинов и гартивень, которые сформировались на территории данного завода в ряд торгово-офисных помещений. Также предлагается резервировать за детскими дошкольными учреждениями два участка – площадью 0.4 га и 0.2 га.

Кроме того, для завершения планировочной структуры квартала предполагается строительство новых жилищно-офисных помещений, с расчетом на 84 квартиры (252 жители), а также реконструкцию малоценной застройки под объекты коммерческого назначения.