У Львівській області визначили найсильніші лікарні – перелік

logo


Львівська область стала першим регіоном в Україні, яка визначилася із мережею  багатопрофільних лікарень інтенсивного лікування (БЛІЛ). Про це повідомляє прес-служба Департаменту охорони здоров’я ЛОДА.

Багатопрофільні лікарні – це потужні заклади, які мають надавати медичні послуги цілодобово і мати спеціалістів та обладнання для роботи в такому режимі.

Минулого тижня на щоквартальному засіданні Госпітальної ради Львівського госпітального округу учасники майже одноголосно схвалили пропозицію департаменту охорони здоров’я Львівської облдержадміністрації щодо спроможної мережі багатопрофільних лікарень інтенсивного лікування. Вибір медзакладів відбувся за єдиного підходу до всієї мережі закладів охорони здоров’я, розробленого у співпраці з Проектом USAID “Підтримка реформи охорони здоров’я”.

“Формування спроможної мережі багатопрофільних лікарень – важливий етап трансформації системи охорони здоров’я. Йдеться про найсильніші лікарні регіону. Вони мають бути доступні для населення та надавати якісні медичні послуги. Ми підтримуємо колег з Львівської області, які перші взяли на себе відповідальність та визначили перспективні лікарні, які в рамках поточної  мережі стануть потужними центрами, щоб українці отримували якісну медичну допомогу”, – сказала міністр охорони здоров’я України Зоряна Скалецька.

Наступним кроком Львівської області стане затвердження рішення госпітальної ради розпорядженням голови обласної державної адміністрації.

“Наш департамент тісно співпрацює з командою USAID в Україні в реалізації реформи охорони здоров’я. В області у 2018 році створено єдиний госпітальний округ. Застосування методології Проекту USAID для планування мережі БЛІЛ в масштабі цілої області дає нам можливість системного підходу з урахуванням стратегічних цілей та можливих ризиків для всього регіону. Завдяки спільній конструктивній роботі членів госпітальної ради, команд департаменту і Проекту USAID ми досягли порозуміння та затвердили спроможну мережу з 9-ти БЛІЛ Львівської області”, – зазначила Ірина Микичак, голова госпітальної ради, директор департаменту охорони здоров’я Львівської облдержадміністрації.

В рамках трансформації системи фінансування системи охорони здоров’я всі регіони мають затвердити свої спроможні мережі багатопрофільних лікарень інтенсивного лікування першого та другого рівнів для покращення якості надання медичної допомоги.

Як пояснила для ZAXID.NET голова госпітальної ради, директорка департаменту охорони здоров’я ЛОДА Ірина Микичак, у цих лікарнях буде концентруватися надання допомоги пацієнтам, які потребують інтенсивного лікування, ургентних хірургічних втручань. Усі інші лікарні залишаться планового лікування, реабілітації, паліативного або сестринського догляду. Також Ірина Микичак надала перелік дев’яти лікарень інтенсивного лікування, які визначені на Львівщині: 

Львівська міська лікарня швидкої допомоги – лікарня інтенсивного лікування II рівня,
Львівська обласна лікарня – ЛІЛ II рівня,
Львівська міська лікарня №8 – ЛІЛ II рівня,
Буська ЦРЛ – ЛІЛ І рівня,
Червоноградська міська лікарня – ЛІЛ II рівня,
Дрогобицька міська лікарня №1 – ЛІЛ II рівня,
Самбірська ЦРЛ – ЛІЛ І рівня,
Стрийська ЦРЛ – ЛІЛ І рівня,
Новояворівська лікарня – ЛІЛ І рівня.

Зазначимо, Львівщина – єдина область в Україні, де у 2018 році створено один госпітальний округ на всю область.

Довідка SQ. Вимоги до БЛІЛ першого та другого рівнів затвердженні наказом МОЗ України № 1881 від 19 жовтня 2018 року. Методологія визначення багатопрофільних лікарень інтенсивного лікування була розроблена Проектом USAID “Підтримка реформи охорони здоров’я”.

Окрім Львівської області, експерти Проекту  USAID “Підтримка реформи охорони здоров’я” провели такий аналіз ще для 10-ти областей – Тернопільської, Вінницької, Чернівецької, Хмельницької, Херсонської, Житомирської, Закарпатської, Донецької, Рівненської, Полтавської, а також експрес-оцінку для решти областей.

Львовская область стала первым регионом в Украине, который определился с сетью многопрофильных больниц интенсивного лечения (МБИЛ). Об этом сообщает пресс-служба Департамента здравоохранения ЛОГА.

Многопрофильные больницы – это мощные заведения, которые должны предоставлять медицинские услуги круглосуточно и иметь специалистов и оборудование для работы в таком режиме.

На прошлой неделе на ежеквартальном заседании Госпитальной совета Львовского госпитального округа участники почти единогласно одобрили предложение департамента здравоохранения Львовской облгосадминистрации по сети многопрофильных больниц интенсивного лечения. Выбор медучреждений произошел по единому подходу ко всей сети учреждений здравоохранения, разработанного в сотрудничестве с Проектом USAID “Поддержка реформы здравоохранения”.

“Формирование состоятельной сети многопрофильных больниц – важный этап трансформации системы здравоохранения. Речь идет о сильнейших больницах региона. Они должны быть доступны для населения и предоставлять качественные медицинские услуги. Мы поддерживаем коллег из Львовской области, которые первые приняли на себя ответственность и определили перспективные больницы, которые в рамках текущей сети станут мощными центрами, чтобы украинцы получали качественную медицинскую помощь”, – сказала министр здравоохранения Украины Зоряна Скалецкая.

Следующим шагом Львовской области станет утверждение решения госпитальной совета распоряжением председателя областной государственной администрации.

“Наш департамент тесно сотрудничает с командой USAID в Украине в реализации реформы здравоохранения. В области в 2018 году создан единый госпитальный округ. Применение методологии Проекта USAID для планирования сети МБИЛ в масштабе целой области дает нам возможность системного подхода с учетом стратегических целей и возможных рисков для всего региона. Благодаря совместной конструктивной работе членов госпитальной совета, команд департамента и Проекта USAID мы достигли понимания и утвердили состоятельную сеть из 9-ти МБИЛ Львовской области”, – азначила Ирина Микичак, председатель госпитальной совета, директор департамента здравоохранения Львовской облгосадминистрации.

В рамках трансформации системы финансирования системы здравоохранения все регионы должны утвердить свои сети многопрофильных больниц интенсивного лечения первого и второго уровней для улучшения качества оказания медицинской помощи.

Как пояснила для ZAXID.NET председатель госпитальной совета, директор департамента здравоохранения ЛОГА Ирина Микичак, в этих больницах будет концентрироваться оказание помощи пациентам, которые нуждаются в интенсивном лечении, ургентных хирургических вмешательствах. Все остальные больницы останутся планового лечения, реабилитации, паллиативного или сестринского ухода. Также Ирина Микичак предоставила перечень девяти больниц интенсивного лечения, которые определены на Львовщине: 

Львовская городская больница скорой помощи – больница интенсивного лечения II уровня,
Львовская областная больница – БИЛ II уровня,
Львовская городская больница №8 – БИЛ II уровня,
Буська ЦРБ – БИЛ I уровня,
Червоноградская городская больница – БИЛ II уровня,
Дрогобычский городская больница №1 – БИЛ II уровня,
Самборский ЦРБ – БИЛ I уровня,
Стрыйская ЦРБ – БИЛ I уровня,
Новояворовск больница – БИЛ I уровня.

Отметим, Львовщина – единственная область в Украине, где в 2018 году создан один госпитальный округ на всю область.

Справка SQ. Требования к МБИЛ первого и второго уровней утверждены приказом МЗ Украины № 1881 от 19 октября 2018 года. Методология определения многопрофильных больниц интенсивного лечения была разработана Проектом USAID “Поддержка реформы здравоохранения”.

Кроме Львовской области, эксперты Проекта USAID “Поддержка реформы здравоохранения” провели такой анализ еще для 10-ти областей – Тернопольской, Винницкой, Черновицкой, Хмельницкой, Херсонской, Житомирской, Закарпатской, Донецкой, Ровенской, Полтавской, а также экспресс-оценку для остальных областей.