В одному із районів Львівщини заборонили збір готівки у школах та садочках

logo
153983_v_odnomu_iz_rajoniv_lvivwini_zaboronili_z.jpeg


30.11.2017, 10:14

наличность, школыЯворівська райдержадміністрація видала наказ, яким заборонила збір коштів з батьків у закладах загальної середньої та дошкільної освіти. Про це повідомив активіст Громадського контролю Яворівщини Віталій Швидкий. 

Як розповів Віталій Швидкий, на зустрічі голови райдержадміністрації Ореста Хляна з новояворівчанами від мешканців була подана ініціатива та в подальшому підтримана начальником відділу освіти Яворівської РДА Михайлом Дорошом.

“Учасникам освітнього процесу та представникам батьківських комітетів забороняється збір готівкових коштів з батьків учнів та вихованців закладів освіти району для вирішення фінансових питань, пов’язаних з покращанням матеріально-технічного забезпечення, проведення ремонтних робіт, відзначення ювілейних та святкових дат”, – зазначається у наказі.

За словами представника Громадського контролю Яворівщини – текст не такий радикальний як, наприклад, виданий у Львові, але повністю предметний і по суті.

“Цей наказ дозволить розставити правильні пріоритети в питаннях “дофінансування” дошкільних і навчальних закладів Яворівщини, чи по-іншому – збору готівкових коштів. Тобто спонсорство, благодійність і волонтерство вітається, але це має бути виключно ваша особиста ініціатива. І дуже важливо, щоб забезпечити прозорість та підзвітність – всі грошові внески обов’язкові до зарахування на спецрахунки та висвітлені на веб-сайтах закладів. Таким чином уникається подвійне (або навіть потрійне) фінансування одного й того самого”, – каже він.

Яворовская райгосадминистрация выдала приказ, запрещающий сбор средств с родителей в учреждениях общего среднего и дошкольного образования. Об этом сообщил активист Общественного контроля Яворовщины Виталий Швыдкой. 

Как рассказал Виталий Швыдкой, эту инициативу подали на встрече новояворовчан с председателем райгосадминистрации Орестом Хляном. В дальнейшем ее поддержал начальник отдела образования Яворовской РГА Михаил Дорош.

“Участникам образовательного процесса и представителям родительских комитетов запрещается сбор наличных средств с родителей учеников и воспитанников учреждений образования района для решения финансовых вопросов, связанных с улучшением материально-технического обеспечения, проведения ремонтных работ, празднование юбилейных и праздничных дат”, – отмечается в приказе.

По словам представителя Общественного контроля Яворовщины – текст не такой радикальный как, например, изданный во Львове, но полностью предметный и по существу.

“Этот приказ позволит расставить правильные приоритеты в вопросах “дофинансирования” дошкольных и учебных заведений Яворовщины, или по-другому – сбора наличных средств. То есть спонсорство, благотворительность и волонтерство приветствуется, но это должна быть исключительно ваша личная инициатива. И очень важно, чтобы обеспечить прозрачность и подотчетность – все денежные взносы обязательны к зачислению на спецсчета и освещены на сайтах учреждений. Таким образом избегается двойное (или даже тройное) финансирование одного и того же”, – говорит он.


А поділитися?Вам має сподобатись...