На Львівщині пацієнтів морили голодом (фото)

logo
141630_na_lvivwini_pacientiv_morili_golodom_foto.png


13.10.2017, 14:18

паллиативное отделение, пациенты, голодаютУ паліативному відділенні на Львівщині підопічним видають по 30 грамів крупи. Про це повідомляється на сайті Національного превентивного механізму.

Паліативне відділення Дрогобицької районної лікарні №2 (с. Рихтичі Львівської області) не відповідає своєму призначенню. Воно здійснює соціальні функції, а не опікується пацієнтами, які потребують супроводу на останньому етапі життя. Про це дізнались члени моніторингової групи Національного превентивного механізму під час візиту без попередження.

У відділенні, розрахованому на 20 ліжок, проживало 17 осіб. Моніторів вразило, що у медичного персоналу установи взагалі відсутнє розуміння філософії паліативної допомоги. При наявності в установі ліцензії на наркотичні знеболювальні засоби у відділенні була лише одна онкологічнохвора людина та жодної людини з хронічним больовим синдромом. Відсутня шкала оцінки болю. Деякі пацієнти перебувають у лікарні роками, при тому що у показах до лікування вказана лише дієта.

Занепокоєння моніторів викликало і харчування пацієнтів.

“Хліба вистачає лише на 15 днів, тому люди вимушені купувати його за свої кошти. У день візиту на вечерю 17-ти пацієнтам згідно з документами передбачалося 600 грамів  вівсяної крупи, при цьому видано було лише 500 грамів, а це 29 грамів на 1 людину. Порція вівсянки повинна була заправлятися дев’ятьма грамами згущеного молока, яке не додавалося взагалі. Чай пацієнтам подається без цукру”, – розповіли монітори.

Також під час огляду приміщення харчоблоку монітори попросили працівників кухні відкрити стару духову шафу. Під час огляду там були виявлені відсипані крупи, чай, цукор, борошно, приправи та картопля. Пояснити призначення цих продуктів персонал не зміг.

За результатами моніторингового візиту будуть направлені акти реагування до Львівської облдержадміністрації та керівництву Міністерства охорони здоров’я.

В паллиативном отделении Львовской области подопечным выдают по 30 граммов крупы. Об этом сообщается на сайте Национального превентивного механизма.

http://www.npm.org.ua/ua/news/u-paliativnomu-viddilenni-na-lvivshini-pidopichnim-vidayut-po-30-gramiv-krupi.htm

Паллиативное отделение Дрогобычской районной больницы №2 (с. Рихтичи Львовской области) не соответствует своему назначению. Оно осуществляет социальные функции, а не занимается пациентами, которые нуждаются в сопровождения на последнем этапе жизни. Об этом узнали члены мониторинговой группы Национального превентивного механизма во время визита без предупреждения.

В отделении, рассчитанном на 20 коек, проживало 17 человек. Мониторов поразило, что у медицинского персонала учреждения вообще отсутствует понимание философии паллиативной помощи. При наличии в учреждении лицензии на наркотические обезболивающие средства в отделении был только один онкологичнобольной человек и ни одного человека с хроническим болевым синдромом. Отсутствует шкала оценки боли. Некоторые пациенты находятся в больнице годами, при том что в показаниях к лечению указана только диета.

Беспокойство мониторов вызвало и питание пациентов.

“Хлеба хватает только на 15 дней, поэтому люди вынуждены покупать его за свой счет. В день визита на ужин 17-ти пациентам согласно документам предполагалось 600 граммов овсяной крупы, при этом выдано было всего 500 граммов, а это 29 граммов на 1 человека. Порция овсянки должна была заправляться девятью граммами сгущенного молока, оно не добавлялось вообще. Чай пациентам подается без сахара”, – рассказали мониторы.

Также во время осмотра помещения пищеблока мониторы попросили работников кухни открыть старую духовой шкаф. При осмотре там были обнаружены отсыпанные крупы, чай, сахар, мука, приправы и картофель. Объяснить назначение этих продуктов персонал не смог.

По результатам мониторингового визита будут направлены акты реагирования к Львовской облгосадминистрации и руководству Министерства здравоохранения.


Реклама

А поділитися?Вам має сподобатись...