Де на Львівщині можна підхопити гепатит

logo
183100_de_na_lvivwini_mozhna_pidhopiti_gepatit.jpeg


19.04.2018, 17:45

гепатит, статистикаУ Львівському обласному лабораторному центрі МОЗ України назвали райони Львівщини, де найбільше хворіють на гепатит, а також яким чином люди підхоплюють хворобу.

За даними ЛОЛЦ, захворюваність на вірусний гепатит А на Львівщині на рівні минулорічних показників, зареєстровано 19 випадків проти 19. Захворюваність реєструвалась спорадичними випадками. Території з перевищенням середньообласного показника (інтенсивний показник 0,75):  Кам’янка-Бузький район – 3,79, Пустомитівський район – 1,62, місто Львів – 0,90. Серед дитячого населення області з початку року зареєстровано 3 випадки, що на рівні показників минулого року; випадкі мали місце у Кам’янка-Бузькому районі – 2, місті  Львові – 1.

Також зареєстровано 32 випадки вірусного гепатиту В  серед дорослих проти 29 за аналогічний період минулого року. Перевищення середньообласного показника (1,26) відмічається у районах області: Сколівському – 4,35, Яворівському – 2,39, Миколаївському – 2,17, Пустомитівському – 2,44, місті Львові – 1,81. 

Серед ймовірних факторів інфікування стоматологічні послуги склали – 9,4%, медичні маніпуляції в ЛПЗ – 12,5 %, переливання плазми крові – 3,1%, контакт з хворим на вірусний гепатит В – 3,1%, статевий контакт – 6,2%, довенне введення наркотичних речовин – 3,1%, хірургічні втручання в ЛПЗ – 25%, манікюр в салонах – 6,2%,  манікюр на дому – 3,1%,  татуаж на дому – 3,1%, перукарські послуги – 3,1%, порушення протиепідемічного режиму в ЗОЗ – 12,5%, шлях інфікування не встановлений – 9,4%.

Побільшало випадків вірусного гепатиту С серед дорослих – 12 проти 5 за аналогічний період минулого року. Перевищення середньообласного показника (0,47) відмічено у: Миколаївському районі 3,26, місті Львові 0,90.  Серед ймовірних факторів інфікування – довенне введення наркотичних речовин склало – 8,3%, манікюр в салонах – 25%, медичні маніпуляції в ЗОЗ – 25%, стоматологічні послуги – 8,3%, манікюр на дому – 8,3%, хірургічні втручання в ЗОЗ -16,6%, статевий контакт – 8,3%.

Захворюваність на хронічний вірусний гепатит В залишається на рівні минулорічних показників.  Зареєстровано 21 випадок серед дорослих  проти 23 за аналогічний період минулого року. Захворюваність реєструється поодинокими випадками, перевищення середньообласного показника 0,83 спостерігається у: Городоцькому районі – 4,35, місті Львові – 1,03.

Щодо хронічного вірусного гепатиту С, то захворюваність на нього за І квартал 2018 року знизилась на 19,6%  і склала 90 випадків серед дорослих  проти 112. Перевищення середньообласного показника 3,54 зареєстровано у: Пустомитівському районі – 6,50, містах Червонограді – 4,86, Дрогобичі – 4,19, Львові – 6,07.

Во Львовском областном лабораторном центре МЗ Украины назвали районы Львовщины, где больше всего болеют гепатитом, а также каким образом люди подхватывают болезнь.

По данным ЛОЛЦ, заболеваемость вирусным гепатитом А во Львовской области на уровне прошлогодних показателей, зарегистрировано 19 случаев против 19. Заболеваемость регистрировалась спорадическими случаями. Территории с превышением среднеобластного показателя (интенсивный показатель 0,75) – Каменка-Бугский район – 3,79, Пустомытовский район – 1,62, город Львов – 0,90. Среди детского населения области с начала года зарегистрировано 3 случая, что на уровне показателей прошлого года; случаи имели место в Каменка-Бугском районе – 2, Львове – 1.

Также зарегистрировано 32 случая вирусного гепатита В среди взрослых против 29 за аналогичный период прошлого года. Превышение среднеобластного показателя (1,26) отмечается в районах области: Сколевском – 4,35, Яворовском – 2,39, Николаевском – 2,17, Пустомытовском – 2,44, Львове – 1,81.

Среди вероятных факторов инфицирования стоматологические услуги составили – 9,4%, медицинские манипуляции в ЛПУ – 12,5%, переливание плазмы крови – 3,1%, контакт с больным вирусным гепатитом В – 3,1%, половой контакт – 6, 2%, довенное введение наркотических веществ – 3,1%, хирургические вмешательства в ЛПУ – 25%, маникюр в салонах – 6,2%, маникюр на дому – 3,1%, татуаж на дому – 3,1%, парикмахерские услуги – 3,1%, нарушение противоэпидемического режима в УЗ – 12,5%, путь инфицирования не установлен – 9,4%.

Участились случаи вирусного гепатита С среди взрослых – 12 против 5 за аналогичный период прошлого года. Превышение среднеобластного показателя (0,47) отмечено в: Николаевском районе – 3,26, Львове – 0,90. Среди вероятных факторов инфицирования – довенное введение наркотических веществ составило – 8,3%, маникюр в салонах – 25%, медицинские манипуляции в УЗ – 25%, стоматологические услуги – 8,3%, маникюр на дому – 8,3%, хирургические вмешательства в УЗ -16,6%, половой контакт – 8,3%.

Заболеваемость хроническим вирусным гепатитом В остается на уровне прошлогодних показателей. Зарегистрирован 21 случай среди взрослых против 23 за аналогичный период прошлого года. Заболеваемость регистрируется единичными случаями, превышение среднеобластного показателя 0,83 наблюдается в: Городокском районе – 4,35, Львове – 1,03.

Что касается хронического вирусного гепатита С, то заболеваемость им за I квартал 2018-го снизилась на 19,6% и составила 90 случаев среди взрослых против 112. Превышение среднеобластного показателя 3,54 зарегистрировано в: Пустомытовском районе – 6,50, городах Червонограде – 4 , 86, Дрогобыче – 4,19, Львове – 6,07.


А поділитися?Вам має сподобатись...