Із грудня у Львові подешевшала вода

logo
154946_iz_grudnja_u_lvovi_podeshevshala_voda.jpeg


04.12.2017, 11:42

тариф, вода, счетчик, поверкаІз грудня у Львові на 47 копійок подешевшає вода, натомість за повірку лічильників доведеться оплачувати споживачам. Про це повідомляє прес-служба ЛМКП “Львівводоканал”.

Відповідно до постанови Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, із грудня зменшаться тарифи на водопостачання та водовідведення для споживачів ЛМКП “Львівводоканал”. Перегляд тарифів спричинений прийняттям Закону України “Про комерційний облік теплової енергії та водопостачання”. Відповідно до цього закону національний регулятор виконав перерахунок вартості тарифів для 40 водоканалів та вилучив з тарифів витрати, пов’язані з обслуговуванням та повіркою загальнобудинкових та індивідуальних засобів обліку.

Зокрема у Львові тариф на централізоване постачання холодної води, водовідведення (з використанням внутрішньобудинкових систем), згідно з постановою, зменшиться на 3,92% з 13,42 грн/м3 до 12,95 грн/м3 (тарифи вказані з ПДВ).

У “Львівводоканалі” зазначають, що ідея, аби повірку лічильників проводили їхні власники, не нова. Так було до лютого 2016 року. Потім вартість цієї послуги розбили рівномірно на три роки – термін, після завершення якого обов’язково потрібно повіряти індивідуальні засоби обліку, і заклали по кілька копійок щомісяця у тариф. У нинішньому тарифі – це 47 копійок на кожному використаному кубічному метрі води.

Саме на стільки НКРЕКП зменшила вартість послуг Львівводоканалу, вивівши цю послугу із загального тарифу. Тож тепер повіркою лічильників займатимуться їхні власники. З моменту розпломбування лічильника на його повірку відводиться 30 днів. У цей час нарахування за отримані послуги проводитимуть за середнім показником використаної води впродовж трьох попередніх місяців. А потім, якщо повірку не провели вчасно – згідно із нормою, залежно від кількості зареєстрованих у квартирі людей.

У службі ремонту та повірки водолічильників “Львівводоканалу” запевняють, що після нововведення в їхній роботі нічого не зміниться. Працівники служби проводять попередній запис тих, кому треба провести повірку, узгоджують з ними зручну дату і час. Із 8-ї до 13-ї години демонтують, далі повіряють у власній сертифікованій лабораторії в присутності спеціаліста з Держстандартметрології, який підписує висновок про придатність для подальшого використання засобу обліку. А після обіду – з 14-ї до 17-ї години – приносять і встановлюють лічильники їхнім власникам. Також фахівці Львівводоканалу надають послуги з повірки лічильників без демонтажу – просто на місці з допомогою переносної проливної установки.

Вартість повірки та ремонту засобів обліку води залежить від діаметра, кількості лічильників, потреби робіт з демонтажу-монтажу.

С декабря во Львове на 47 копеек подешевеет вода, зато за поверку счетчиков придется оплачивать потребителям. Об этом сообщает пресс-служба ЛГКП “Львовводоканал”.

Согласно постановлению Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг, с декабря уменьшатся тарифы на водоснабжение и водоотведение для потребителей ЛГКП “Львовводоканал”. Пересмотр тарифов вызван принятием Закона Украины “О коммерческом учете тепловой энергии и водоснабжения”. Согласно этому закону национальный регулятор выполнил перерасчет стоимости тарифов для 40 водоканалов и изъял из тарифов расходы, связанные с обслуживанием и поверкой общедомовых и индивидуальных приборов учета.

В частности во Львове тариф на централизованное снабжение холодной воды, водоотведение (с использованием внутридомовых систем), согласно постановлению, уменьшится на 3,92% с 13,42 грн / м3 до 12,95 грн / м3 (тарифы указаны с НДС).

В “Львовводоканале” отмечают, что идея, чтобы поверку счетчиков проводили их владельцы, не нова. Так было до февраля 2016 года. Затем стоимость этой услуги разбили равномерно на три года – срок, по истечении которого обязательно нужно поверять индивидуальные средства учета и заложили по несколько копеек ежемесячно в тариф. В нынешнем тарифе – это 47 копеек на каждом использованном кубическом метре воды.

Именно на столько НКРЭКУ уменьшила стоимость услуг Львовводоканала, выведя эту услугу из общего тарифа. И теперь поверкой счетчиков должны заниматься их владельцы. С момента распломбирования счетчика на его поверку отводится 30 дней. В это время начисления за полученные услуги будут проводить по среднему показателю использованной воды в течение трех предыдущих месяцев. А потом, если поверку не провели вовремя, – по норме, в зависимости от количества зарегистрированных в квартире людей.

В службе ремонта и поверки водосчетчиков “Львовводоканала” уверяют, что после нововведения в их работе ничего не изменится. Работники службы проводят предварительную запись тех, кому надо провести проверку, согласовывают с ними удобную дату и время. С 8 до 13 часов демонтируют, дальше поверяют в собственной сертифицированной лаборатории в присутствии специалиста по Госстандартметрологии, который подписывает заключение о пригодности для дальнейшего использования средства учета. А после обеда – с 14 до 17 часов – приносят и устанавливают счетчики их владельцам. Также специалисты “Львовводоканала” предоставляют услуги по поверке счетчиков без демонтажа – прямо на месте с помощью переносной проливной установки.

Стоимость поверки и ремонта средств учета воды зависит от диаметра, количества счетчиков, потребности работ по демонтажу-монтажу.


А поділитися?