Мешканець Турківщини отримав строк за дезертирство

logo


Яворівський районний суд Львівської області визнав винним у дезертирстві мешканця Турківського району, який був мобілізований у 2014 році та залишив військову частину після п’яти місяців служби. Про це стало відомо з Єдиного державного реєстру судових рішень. 

Чоловік був призваний за мобілізацією 21 травня 2014 року Турківським РВК та служив у військовій частині А 0998 на посаді акумуляторника акумуляторного відділення слюсарно-механічних робіт взводу спеціальних робіт ремонтної роти батальйону матеріально-технічного забезпечення вказаної військової частини.

9 жовтня 2014 року без поважних причин, самовільно, з метою ухилитися від військової служби, залишив військову частину та перебуває поза її межами по теперішній час.

В судовому засіданні обвинувачений свою вину визнав повністю, у вчиненому щиро розкаявся та просив застосувати до нього Закон України “Про амністію у 2016 році”.

При  обранні покарання обвинуваченому суд врахував обставини вчиненого ним кримінального правопорушення, його наслідки, які не є тяжкими, особу обвинуваченого, який раніше не судимий, на  психіатричному та наркологічному диспансерних обліках не перебуває, на утриманні має трьох неповнолітніх дітей, позитивну характеристику за місцем проживання, щире каяття у вчиненому як обставину, що пом’якшує покарання. Тому призначив покарання за ч. 1 ст. 408 КК України у виді двох років позбавлення волі. Проте звільнив від відбування покарання на підставі його заяви згідно з п.в статті 1 Закону України “Про амністію у 2016 році”.

Яворовский районный суд Львовской области признал виновным в дезертирстве жителя Турковского района, который был мобилизован в 2014 году и оставил воинскую часть после пяти месяцев службы. Об этом стало известно из Единого государственного реестра судебных решений. 

Мужчина был призван по мобилизации 21 мая 2014 Турковским РВК и служил в воинской части А 0998 в должности аккумуляторщика аккумуляторного отделения слесарно-механических работ взвода специальных работ ремонтной роты батальона материально-технического обеспечения указанной воинской части.

9 октября 2014 без уважительных причин, самовольно, с целью уклониться от военной службы, покинул военную часть и находится за ее пределами по настоящее время.

В судебном заседании обвиняемый свою вину признал полностью, в содеянном искренне раскаялся и просил применить к нему Закон Украины “Об амнистии в 2016 году”.

При выборе наказания обвиняемому суд учел обстоятельства совершенного им уголовного преступления его последствия, не являющиеся тяжкими, личность обвиняемого, который ранее не судим, на психиатрическом и наркологическом диспансерных учетах не состоит, на содержании имеет трех несовершеннолетних детей, положительную характеристику по месту жительства, искреннее раскаяние в содеянном как обстоятельство, смягчающее наказание. Поэтому назначил наказание по ч. 1 ст. 408 УК Украины в виде двух лет лишения свободы. Однако освободил от отбывания наказания на основании его заявления согласно П.В статьи 1 Закона Украины “Об амнистии в 2016 году”.