У Львові просять очистити озеро

logo


Очищення озера в парку Боднарівка просять в петиції, яка зареєстрована в Єдиній системі місцевих петицій.

Автор петиції Михайло Яремко вважає, що стан озера в парку Боднарівка (перехрестя вул. Стрийська-Наукова) є незадовільним.

“Вода в озері мутна, у воді плаває різне сміття. Озеро заросле водоростями”, – зазначає він.

Та пропонує з’ясувати, чи відбувається скидання каналізаційних відходів в озеро, чи є наявні природні джерела та провести очищення та поглиблення озера.

Очистка озера в парке Боднаровка просят в петиции, зарегистрированной в Единой системе местных петиций. 

Автор петиции Михаил Яремко считает, что состояние озера в парке Боднаровка (перекресток ул. Стрыйская-Научная) является неудовлетворительным.

“Вода в озере мутная, в воде плавает мусор. Озеро заросло водорослями”, – отмечает он.

И предлагает выяснить, происходит ли сброс канализационных отходов в озеро, имеются ли природные источники и провести очистку и углубление озера.