Річка на Львівщині забруднена фосфатами

logo
201118_richka_na_lvivwini_zabrudnena_fosfatami.png


Екологи Львівщини встановили забруднення річки Золочівка у Золочівському районі фосфатами, азотом та залізом. Про це повідомляє Департамент екології та природних ресурсів Львівської ОДА.

11 липня 2018 року спеціалістами відділу інструментально-лабораторного контролю Інспекції в рамках здійснення заходів державного контролю на території Золочівського району було відібрано проби води по руслу річки Золочівка.

За результатами лабораторних досліджень відібраних проб спостерігається забруднення річки Золочівка нижче села Струтин за наступними хімічними показниками: азот амонійний, фосфати, хімічне споживання кисню, залізо загальне в порівнянні до фону. Вміст забруднюючих речовин у річці спричинив зниження розчиненого кисню.

Экологи Львовщины установили загрязнение реки Золочевка в Золочевском районе фосфатами, азотом и железом. Об этом сообщает Департамент экологии и природных ресурсов Львовской ОГА.

11 июля 2018 года специалистами отдела инструментально-лабораторного контроля Инспекции в рамках осуществления мероприятий государственного контроля на территории Золочевского района были отобраны пробы воды по руслу реки Золочевка.

По результатам лабораторных исследований отобранных проб наблюдается загрязнение реки Золочевка ниже села Струтин по следующим химическим показателям: азот аммонийный, фосфаты, химическое потребление кислорода, железо общее в сравнении с фоном. Содержание загрязняющих веществ в реке вызвало снижение растворенного кислорода.


А поділитися?