У Львові почнуть компостувати відходи

logo


Ідею відкриття станції компостування, яку запропонували львівські екоактивісти, підтримало ЛКП “Зелене місто”. Відтак, уже незабаром у місті почнуть встановлювати спеціальні контейнери для збору “мокрих” — харчових та зелених — відходів. Із них робитимуть корисний компост, який можна буде використовувати як добриво. Такі станції переробки органіки — абсолютно екологічні та успішно працюють в інших європейських містах.

“Станція компостування працюватиме у Львові на вулиці Пластовій, поблизу території майбутнього сміттєпереробного заводу, будівництво якого розпочнеться цього року. Тут наголос на тому, що органічні відходи, або ж так звана “мокра фракція”, — це дуже значна частина, особливо по вазі. І за дослідженнями, які ми маємо у своєму розпорядженні, органіка становить близько 40 — 45%, залежно від сезонності. Давши собі раду щодо того, що з нею робити, ми, фактично, можемо вирішити питання скорочення проблематики. Фактично, це буде початок перероблення відходів. Завдяки цьому я вірю, що місто зможе досягти більш привабливих економічних показників, з точки зору економії тих, які на сьогодні витрачаються на мінімізацію проблеми як такої”, – зазначив директор ЛКП Вадим Ноздря.

Місто вже визначилось із локацією, а ЛКП “Зелене місто” для реалізації проекту вже провело декілька тендерів. Планується потужність цього майданчика на 35 тис тонн на рік.

Нагадаємо, Львів комплексно вирішує питання поводження з твердими побутовими відходами. За два роки у місті збудують перший в Україні сучасний сміттєпереробний комплекс із європейською технологією механіко-біологічної переробки відходів, рекультивують старий полігон та впровадять нову систему поводження з відходами. Вона передбачатиме сортування сухих та вологих відходів, вторинної сировини та облаштування окремих майданчиків для збору електроніки, великогабаритного і будівельного сміття. А вже цього року запрацює станція компостування органічних відходів. Для цих цілей місто отримало 25 мільйонів євро кредиту від Європейського банку реконструкції та розвитку, 10 мільйонів євро гранту — безповоротної фінансової допомоги від екологічних фондів. Внесок міста — 6,75 мільйона євро.

Идею открытия станции компостирования, которую предложили львовские экоактивисты, поддержало ЛКП “Зеленый город”. Следовательно, уже вскоре в городе начнут устанавливать специальные контейнеры для сбора “мокрых” – пищевых и зеленых – отходов. Из них будут делать полезен компост, который можно будет использовать в качестве удобрения. Такие станции переработки органики – абсолютно экологичны и успешно работают в других европейских городах.

“Станция компостирования будут работать во Львове на улице Пластовой, вблизи территории будущего мусороперерабатывающего завода, строительство которого начнется в этом году. Здесь акцент на том, что органические отходы, или так называемая “мокрая фракция”, – это очень значительная часть, особенно по весу. И по исследованиям, которые мы располагаем, органика составляет около 40 – 45% в зависимости от сезонности. Дав себе совет относительно того, что с ней делать, мы фактически можем решить вопрос сокращения проблематике. фактически, это будет начало переработки от ходов. Благодаря этому я верю, что город сможет достичь более привлекательных экономических показателей, с точки зрения экономии тех, которые сегодня тратятся на минимизацию проблемы как таковой”, – отметил директор ЛКП Вадим Ноздря.

Город уже определился с локацией, а ЛКП “Зеленый город” для реализации проекта уже провело несколько тендеров. Планируется мощность этой площадки 35 тыс тонн в год.

Напомним, Львов комплексно решает вопросы обращения с твердыми бытовыми отходами. За два года в городе построят первый в Украине современный мусороперерабатывающий комплекс с европейской технологией механической и биологической переработки отходов, рекультивируют старый полигон и внедрят новую систему обращения с отходами. Она будет предусматривать сортировку сухих и влажных отходов, вторичного сырья и обустройство отдельных площадок для сбора электроники, крупногабаритного и строительного мусора. А уже в этом году заработает станция компостирования органических отходов. Для этих целей город получил 25 млн евро кредита от Европейского банка реконструкции и развития, 10 млн евро гранта – безвозвратной финансовой помощи от экологических фондов. Вклад города – 6,75 миллиона евро.