Очільником Буської РДА може стати поліцейський

logo


28-річний Василь Шикор – перший у Буському районі наймолодший кандидат на посаду голови РДА. Чоловік родом із Івано-Франківської області. Про це повідомляє “Буський медіа-портал”. 

Нагадаємо, Громадська рада при Львівській ОДА оприлюднила перелік кандидатів на посади голів 20 РДА на Львівщині. Серед 28 претендентів є і Василь Шикор.

“В першу чергу скажу, що я подався на цей конкурс за власною ініціативою. Ніяких вказівок чи пропозицій не отримував.  Я розумію, що на цій посаді буду максимум один рік, якщо ще мою кандидатуру затвердять, бо конкурс триває, але я докладу максимум зусилля для блага громади”, – розповів Василь Шикор.

Також зазначив, що відбір на посаду був дуже цікавий.

“Буському району не дають “мента”. Я беру участь на загальних умовах. Більше скажу, що конкурс видався настільки цікавий, що й не можливо ні з ким домовитися. За цей час було пройдено вісім етапів. Все відбувалось онлайн. Навіть розмова з очільником Львівської ОДА відбувалась через скайп зв’язок”, – додає.

Кандидат має дві вищі освіти: юридичну та економічну. Зараз працює старшим інспектором з особливих доручень, капітан поліції.

Також, як зазначив Шикор, він є майстром спорту з рукопашного бою.

28-летний Василий Шикор – первый в Бусском районе самый молодой кандидат на должность главы РГА. Мужчина родом из Ивано-Франковской области. Об этом сообщает “Буский медиа-портал”. 

Напомним, Общественный совет при Львовской ОГА обнародовал перечень кандидатов на должности глав 20 РГА на Львовщине. Среди 28 претендентов есть и Василий Шикор.

“В первую очередь скажу, что я пошел на этот конкурс по собственной инициативе. Никаких указаний или предложений не получал. Я понимаю, что на этом посту буду максимум один год, если еще мою кандидатуру утвердят, потому что конкурс продолжается, но я приложу максимум усилия для блага общества”, – рассказал Василий Шикор.

Также отметил, что отбор на должность был очень интересен.

“Бусскому району не дают “мента”. Я участвую на общих условиях. Больше скажу, что конкурс оказался настолько интересен, что не может ни с кем договориться. За это время было пройдено восемь этапов. Все происходило онлайн. Даже разговор с главой Львовской ОГА происходила через скайп связь”, – добавляет.

Кандидат имеет два высших образования: юридическое и экономическое. Сейчас работает старшим инспектором по особым поручениям, капитан полиции.

Также, как отметил Шикор, он является мастером спорта по рукопашному бою.