Поляки з України беруть участь в молодіжному екуменічному семінарі

logo
poljaki_z_ukrajini_berut_uchast_v_molodizhnomu_ekumenichnomu_seminari.jpg


У Львові з 17 до 25 липня проходитиме польсько-кримськотатарсько-єврейсько-український молодіжний семінар «КОВЧЕГ», в якому беруть участь 37 молодих людей (студентів) – громадян України єврейської, польської, української та кримськотатарської національностей.

Під час десятиденного семінару в монастирі отців-студитів в Уневі (біля Львова) і в Варшаві учасники зустрічаються з експертами, науковцями, митцями, духовними особами і беруть участь в майстер-класах та інтеграційних тренінгах з метою  налагоджування взаємних і дружніх зв’язків і подолання стереотипів. Пізнають вони і основи толерантного співіснування і солідарності, дискутують щодо загроз, які несуть тоталітарні режими. Цього року лекцію, яка відкрила семінар, прочитав Посол України в Польщі Андрій Дещиця, екс-міністр закордонних справ України.

До закінчення семінару приурочена і фотовиставка «Мустафа Джемільов – незламний захисник свободи і прав людини», яка показує біографію Мустафи Джемільова, лідера кримськотатарського народу, радянського дисидента, який борючись за права своїх побратимів, і сьогодні послідовно захищає універсальні ідеали свободи, демократії і прав людини в світі. Його біографія, включаючи 15 років радянських тюрем і таборів, його непохитність і моральність ставлять Джемільова в один ряд з такими видатними особистостями, як Лєх Валенса і Вацлав Гавел. Фігура Мустафи Джемілєва буде представлена ​​на тлі подій часів дисидентського руху в СРСР, боротьби кримськотатарського народу за право повернення до Криму, участі у відновленні демократичної України та рух протесту на Майдані в 2013/2014 роках, а також російської окупації Криму та агресії проти України.

Ігор Галущак – Львів

We Lwowie w dniach od 17 do 25 lipca odbywa się polsko-krymskotatarskie-żydowsko-ukraińskie młodzieżowe seminarium “Arka”, w którym bierze udział 37 młodych ludzi (studentów) – obywateli Ukrainy żydowskiej, polskiej, ukraińskiej i krymskotatarskiej narodowości.

W trakcie dziesięciodniowego seminarium w klasztorze Ojców Studytów w Uniewie (w pobliżu Lwowa) i w Warszawie uczestnicy spotykają się z ekspertami, naukowcami, artystami, duchownymi, uczestniczą w kursach mistrzowskich i szkoleniach integracyjnych w celu nawiązywania wzajemnych i przyjaznych kontaktów oraz przezwyciężania stereotypów. Zapoznają się również z podstawami tolerancyjnego współistnienia i solidarności, debatują na temat zagrożeń wywoływanych przez reżimy totalitarne. Tegoroczny wykład inaugurujący seminarium wygłosił Ambasador Ukrainy w Polsce, Andrij Deszczyca, były Minister Spraw Zagranicznych Ukrainy.

Zakończenie seminarium uświetni wystawa “Mustafa Dżemilew – niezłomny obrońca wolności i praw człowieka”, przedstawiająca biografię Mustafy Dżemilewa, przywódcy krymskich Tatarów, radzieckiego dysydenta, walczącego o prawa swoich rodaków, a dziś konsekwentnie broniącego uniwersalnych ideałów wolności, demokracji i praw człowieka na świecie. Jego biografia, zawierająca 15 lat spędzonych w sowieckich więzieniach i obozach, jego nieugiętość i moralność stawiają Dżemilewa na równi z takimi wybitnymi osobistościami jak Lech Wałęsa i Wacław Hawel. Postać Mustafy Dżemilewa zostanie przedstawiona na tle wydarzeń z czasów ruchu dysydenckiego w ZSRR, walki narodu krymsko-tatarskiego o prawo do powrotu na Krym, udziału w odbudowie demokratycznej Ukrainy oraz uczestnictwa w ruchu protestu na Majdanie w latach 2013-2014, a także na tle rosyjskiej okupacji Krymu i agresji przeciwko Ukrainie.

Tłumaczenia Wieslaw Tokarczuk


А поділитися?Вам має сподобатись...